UNDERHAND

Vi erbjuder diskret försäljning av objekt

som inte lämpar sig att exponeras på den öppna marknaden.

Vid försäljning av rörelse siktar vi normalt sett mot maximal exponering i sociala, och traditionella medier.
Dock vet vi att det finns många anledningar till att vilja ha en mindre publik försäljning och därför har en del av de rörelser som vi förmedlar aldrig nått den öppna marknaden, d.v.s. att de varken annonseras  på hemsidan eller i den sociala medier. Tack vara vårt kundregister har vi möjligheter att matcha ett objekt med rätt köpare utan att någon annan behöver få veta. Försäljningen sker istället genom att vi formar en mer kontrollerad process där vi väljer ut en eller flera spekulanter från kundregister som den aktuella objektet sedan presenteras för.


VILL DU SÄLJA UNDERHAND?