Vi har flera inriktningar

Företagsförmedling-Utveckling-Etablering-Lokalöverlåtelse/Uthyrning


Skoglunds Företagsförmedling företräder företagare i att finna köpare till exempelvis Restauranger,
Caféer, Salonger,Hotell och Butiksverksamheter.
Med vår breda kompetens och gedigen erfarenhet kan ni som kund känna er trygga.
Ni finner även expertis inom ekonomi, skatterådgivning, företagskonsultation och juridik hos oss.

Ni är alltid välkomna att kontakta oss för en förutsättningslös diskussion
om ni funderar på att sälja eller köpa en verksamhet.

Förmedlingsprocess

Våra duktiga företagsmäklare arbetar aktivt genom hela förmedlingsprocessen
och ser till att ni får alltid professionell service och den hjälp ni behöver
för att göra en smidig och bra affär som möjligt.
Vi arbetar med både stora och små företag,
fastighetsägare men även bostadsrättsföreningar.

Förmedlingsprocessen börjar alltid med att vi besöker företaget för att skapa oss ett tydligt helhetsbild av verksamheten, samlar in all information om verksamhet och genomför en företagsvärdering som följs upp av ett uppdragsavtal.

Vi tar bilder av objektet och framställer tilltalande försäljnings och presentationsmaterial.

Marknadsföringen är en viktig del av försäljningsprocessen och därför ser vi till att skapa annonser på samtliga större plattformar, samtidigt som vi gör sökningen i vårt omfattande intresseregister och meddelar vår kontaktnät. Självklart anpassar vi marknadsföring efter eventuella önskemål om diskretion.
För oss är det viktigt att visningar görs i samråd med er som uppdragsgivare.

Eftersom våra Företagsmäklarna har en lång erfarenhet av att förhandla fram de bästa villkoren, företräder vi våra uppdragsgivare i en förhandling och hanterar budgivningar med potentiella köpare.
Självklart är det allt Ni som bestämmer om ni vill sälja och när.


Vi upprättar samtliga för köpet erforderliga köpehandlingar.
För att både köpare och säljare ska känna sig trygga med oss,
är det av största vikt för oss att alla våra handlingar är framtagna i samråd med våra jurister.
När det är dags för affärsuppgörelse, informerar vi en eventuell hyresvärd om att verksamheten får en ny ägare och att hyreskontraktet överlåtes på köparen.

Vi ser till att båda parter erhåller det som överenskommits i avtalet. Handpenning disponeras på Skoglunds Företagsförmedlings konto för klientmedel
i avvaktan på att alla avtalsvillkor har uppfyllts av båda parterna.
Inventering och slutbesiktning sker med alla parter.

Uppföljning
För oss är det viktigt att du blir nöjd med vår service och våra tjänster. Efter en avslutad förmedling träffas vi gärna för att följa upp och utvärdera företagsöverlåtelse. Genom återkoppling från säljaren och köparen får vi ständigt ny och värdefull kunskap
för att utveckla vår verksamhet.

Uthyrning & Lokalöverlåtelse

Uthyrning

Vi på Skoglunds Företagsförmedling framträder som fastighetsägarens ombud genom hela uthyrningsprocessen.

Med vår långa erfarenhet bistår vi fastighetsägare att hitta rätta hyresgästerna och vägleder fastighetsägare och hyresgäst fram till ett långsiktigt och stabilt hyresförhållande.

Lokalöverlåtelse

Vill du som lokalhyresgäst, som hyr en lokal
överlåta hyresrätten till lokalen till en ny hyresgäst?

Vi på Skoglunds Företagsförmedling kan agera som ditt ombud.
Vår stora klientel av stora och små företag söker ständig efter nya lokaler.

Etablering

Vi på Skoglunds Företagsförmedling åtar oss sökuppdrag
där vi aktivt söker efter lokaler och butiker för kunders räkning.
Vi hjälper butikskedjor, restaurang-och cafékedjor med effektiv etablering.


Ekonomi & Juridik


För oss är det av stor vikt att våra kunder

känner sig trygga genom hela försäljningsprocessen och
därför ställer vi höga krav på kvalitet och
ett gott affärsmannaskap.
Förutom professionella mäklartjänsten har vi även
expertis inom ekonomi och juridik.
​​​​​​Vårt team består av engagerade företagsmäklare,
auktoriserade redovisningskonsulter och jurister
som är specialiserade inom
associationsrätt, fastighetsrätt,
avtalsrätt, skadeståndsrätt 
med flera.

Våra tjänster

 • Företagsförmedling
 • Värdering
 • Lokaluthyrning
 • Etablering
 • Utveckling
 • Avveckling
 • Lokalöverlåtelse
 • Skatterådgivning
 • Ekonomisk rådgivning
 • Upprättande av hyresavtal
 • Finansieringskonsultation
 • Företagskonsultation
 • Företagsvärdering
 • Marknadsföring & annonsering
 • Avtalsrätt
 • Fullmaktsskrivning
 • Affärsjuridik
 • Avtalshjälp
 • Likvidering
 • med flera.......